Akademisk

 1. Søgaard, Ditte Maria, red. Tintin & ToRS. Kbh.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, 2014.
 2. Marker, Terkild, red. «Tegneserieudstilling 1977». Udstillingskatalog, hæfte. Kbh.: Det danske tegneserieforbund, 1977.
 3. Marker, Terkild, red. «Tegneserieudstilling 1976». Udstillingskatalog, hæfte. Kbh.: Det danske tegneserieforbund, 1976.
 4. Andersen, Lissi Ørvad, John Andreasen, et al. Tegneserier. En ekspansions historie. Forlaget GMT, 1973. Læs om “Tegneserier” på Comicwiki.
 5. Baudson, Michael, Georges Remi, et al. Tintins museum. Oversat af Ole Steen Hansen, 1982. (Først udgivet i 2003). Fransk originaludgave samme år.
 6. Christiansen, Hans Christian. Tegneseriens æstetik. Speciale. Teori & aestetik. Museum Tusculanum, 2001. Læs om “Tegneseriens æstetik” på Comicwiki.
 7. Christiansen, Hans-Christian. «Forskning i tegneserier». MedieKultur, 1999.
 8. Christiansen, Hans-Christian, Anne Magnussen, et al. «Tegneserieanalyse». I Analyse af billedmedier – en introduktion, redigeret af Gitte Rose, Hans-Christian Christiansen, et al., 103–43. Frederiksberg: Samfundslitteraturs, 2006.
 9. Collins, Jim. «Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste». MedieKultur, 1999.
 10. Cortsen, Rikke Platz. «Provokerende kærester, armhuler og en lille smule AIDS». Om svenske kvinder der tegner serier. trikster, 2010.
 11. Dinesen, Marie. Har du sagt neger i dag? ‘Tintin i Congo’ og det politisk korrekte sprog. Københavns Universitet, 2008. Læs om “Har du sagt neger i dag?” på Comicwiki.
 12. Dorfman, Ariel, Armand Mattelart, et al. Anders And i den tredje verden. Imperialistisk ideologi i Disneys tegneserier. Oversat af Søren Vinterberg. Informations Forlag, 1978. (Først udgivet i 1971). Læs om “Anders And i den tredje verden” på Comicwiki.
 13. Ejlskov Jensen, Erik. «Bibliografi over dansk litteratur om tegneserier». Master’s thesis, Danmarks Biblioteksskole, 1988. Se udgivelsen på Archive.org.
 14. Eriksen, Camilla Bruun. «Batman». Ondskab og handicap i et skævt perspektiv. Master’s thesis, Camilla Bruun Eriksen, 2013.
 15. Groensteen, Thierry. «Særtræk i den 7. og 9. kunstart». MedieKultur, nr. 30 (1999). 19–26.
 16. Grun, Maria, Cay Dollerup, et al. «‘Loss’ and ‘Gain’ in Comics». Perspectives. Studies in Translatology 11 (2003). 197–216. Om oversættelse.
 17. Grun, Maria Elisabeth Bagoly. Fra Calvin & Hobbes til Steen & Stoffer. En komparativ undersøgelse af tegneserieoversættelse med fokus på om oversættelsen fungerer for målgruppen. Kbh.: Center for Oversættelse, Københavns Universitet, 2005.
 18. Gubern, Romá. «Et originalt og komplekst sprog». MedieKultur, 1999.
 19. Hansen, Geir Aasgaard. Tegneseriealbums i Danmark? Et branchestudie. Kbh.: Handelshøjskolen i København, Institut for Erhvervsøkonomi & Ledelse, 1991. Kandidatafhandling i strategisk planlægning.
 20. Holst, Inger, Paw Mathiasen, et al. Kulørt Kritik. Kapitler af tegneseriens historie. Fahrenheit, 1998.
 21. Klausen, Jytte. The Cartoons That Shook the World. London: Yale Univ. Press, 2009.
 22. Korneliussen, Ina. «Tegneseriens narrative virkemidler». Eksemplificeret ved analyse af to værker af Jason. Master’s thesis, Aalborg Universitet, 2009.
 23. Kreiner, Svend, Mogens Møller, et al. Billeder af en fremtid. Udstillingskatalog. Carlsen Comics/Nordjyllands Kunstmuseum, 1984.
 24. Krogh, Anna, Kunsthallen (Brandts klædefabrik), et al. Comix : Kunsthallen Brandts. Udstillingskatalog. Kunsthallen Brandts, 2007. Katalog for udstillingen på Kunsthallen Brandts, der blev afholdt 22/09-2007-06/01-2008.
 25. Kronborg, Steffen, Søren Vinterberg, et al. B.D. En udstilling om den fransk-belgiske tegneserieskole. Udstillingskatalog. Leo Nielsen, 1985.
 26. Laigaard, Jens, Finn Wraae Poulsen, et al. Personskildring i tegneserier: Teori og analyser. 2. udg. Odense: Stavnsager, 1983.
 27. Lamuño, Camilla, Heidi Lock, et al. «ComicVision: En remediering af tegneserier». Master’s thesis, Roskilde Universitet, 2006. Tilsyneladende kun udkommet digitalt.
 28. Magnussen, Anne. «Bill Davis og den fiktive erindring». MedieKultur, 1999.
 29. Magnussen, Anne. «Det perverse artefakt: Konflikt og erindringer i spanske tegneserier». Kultur & klasse, nr. 111 (2011). 97–111.
 30. Magnussen, Anne. «Spanske tegneserier i 1970erne og 1980erne: Fra politiske budskaber til europæisk integration». Den jyske historiker, nr. 91/92 (2001). 207–30.
 31. McCloud, Scott. Tegneserier. Fornøjelse, fremstilling, forståelse. Gyldendal, 1994.
 32. Müller, Marion G., Esra Özcan, et al. «The Political Iconography of Muhammad Cartoons: Understanding Cultural Conflict and Political Action». PS: Political Science and Politics 40, nr. 2 (2007). 287–91.
 33. Nielsen, C. T., T. Weinreich, et al. Kulørt historie. krig og kultur i moderne medier. Humanistisk historieformidling. Roskilde Universitetsforlag, 1998. Indeholder to afhandlinger, den af Weinrich med fokus på Illustrerede klassikere.
 34. Olsen, Britta, Åge Netterberg, et al. Tegneserieproblemet. Undervisningsministeriet/Orion Film, 1956. Med dias.
 35. Pedersen, Helle Bitsch. Aktuelle forhold og tendenser i nyere graphic novels. Teoretiske og analytiske indgangsvinkler til graphic novels eksemplificeret ved en analytisk og litteraturpædagogisk læsning af Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøis I love you danmark (2012). Speciale. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2013.
 36. Peeters, Benoît. «Fra billede til billede». MedieKultur, 1999.
 37. Strømberg, Fredrik. Hvad er en tegneserie? En begrebsanalyse. Oversat af Ole Damgaard. Damgaard, 2013. (Først udgivet i 2003).
 38. Strømberg, Fredrik. Serienegeren. Fordomme fortalt i billeder. Mellemfolkeligt Samvirke, 2003.
 39. Togeby, Ole. Tegn og serier. Speciale. Prøveudg., 1. udg. Ko-Da serien. Copenhagen: Munksgaard, 1972.
 40. Tomsen, Dennis. Fra skabelon til dekonstruktion. et signalement af superheltetegneserien. Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen, 2001.
 41. Storm P. Museet. Rune T. Kidde 1957–2013. Digitalt udstillingskatalog. Storm P. Museet, 2015.
 42. Undervisningsministeriets udvalg vedrørende underlødig litteratur. Beretning og indstilling, 1957.
 43. Undervisningsministeriets udvalg vedrørende børns og unges læsning. Betænkning Nr. 268, 1960.